Sinapsi centre de neurologia i  neurorehabilitació

                 Especialistes en diagnòstic i tractament integral de malalties neurològiques              

El centre