Sinapsi centre de neurologia i  neurorehabilitació

                 Especialistes en diagnòstic i tractament integral de malalties neurològiques              

Visita neurologia


Fisioteràpia  


Tractaments personalitzat dels  trastorns del moviment, postura, marxa i equilibri deguts a alguna alteració o malaltia del sistema nerviós.
- Professionals: Sheila Alcaine, Berta Mestre, Ferran Fondevilla
 


 


LogopèdiaTractament personalitzat de trastorns de parla i veu deguts a alguna alteració o malaltia del sistema nerviós.


-Professionals: Judit Gassó/Mercè Casanovas. 


Neuropsicologia


Avaluació i intervenció personalitzada per prevenir, alentir i/o disminuir l´impacte dels diferents trastorns cognitius (dificultats de memòria, d´atenció, planificació…) o conductuals en la vida diaria.

-Professional: Anna Prats. 
 

DisfàgiaDetecció i intervenció dels trastorns de deglució en la Malaltia de Parkinson i en altres patologies neurològiques.
Valoració precoç, orientació i pautes. 
-Professional: Mercè Casanovas